H6

Kurssi Linux palvelimet ICT4TN021-6

Tämän viikon tehtävän anto

Kirjoita ja suorita “Hei maailma” kolmella kielellä. Asenna tarvittavat ympäristöt.

C++

C++:n käyttö muihin verrattuna oli huomattavasti hankalampaa.
Tarvittavien pakettien asentamiseen käytetään komentoa: sudo apt-get install gcc
Jotta hello world tiedoston pystyi ajamaan, piti vielä erikseen asentaa käännin(compiler)joka oli tässä tapauksessa g++. Asentaminen onnistui komennolla: sudo apt install g++

Käytin apunani kyseistä videota: https://www.youtube.com/watch?v=4F2j6DcRRyk

Alla näkyy koodi mitä käytin tehtävässä

Screenshot_2018-03-06_12-06-37

Jotta saadaan Hello world näkyviin komentoriville tulee tiedosto ensin “kääntää” g++ ohjelmalla. Kääntäminen ja printtaaminen onnistuu komennoilla:
g++ tiedostonnimi.cpp
./a.out

Screenshot_2018-03-06_12-04-59

Python

Python saadaan asennuttua komennolla sudo apt-get install python3 jos sitä ei ole valmiiksi asennettuna.

Koodi mitä tarvitaan pythonissa Hello world ohjelman tekemiseen on hyvin simppeli.

Screenshot_2018-03-06_11-42-06

Alla näkyy viellä miten python tiedosto ajetaan.

python

Perl

Käytin tätä opasta apunani: http://learnperl.scratchcomputing.com/tutorials/getting_started/

Pystyt tarkistamaan onko perl asennettu koneellesi komennolla perl -v
Tämä näyttää yksityis kohtaista tieto o versiosta mikä sinulla on ja pientä infoa linsenssistä.

Alhaalla näkyy 3 komentoa mitä koitin ohjeen mukaan jotka olivat
perl -E ‘say “Hello World”‘
perl -e ‘print “Hello World\n”‘
perl -e ‘print “Hello World”‘

Kaikki näistä näytti toimivan moitteettomasti.

Screenshot_2018-03-06_11-56-54

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s