Palvelinten hallinta – H6

Tehtävät kurssilta: ICT4TN022

 

a) Kultainen polku. Tee ensimmäinen versio modulistasi, joka toimii ainakin optimiolosuhteissa. Jos jokin säätö on poikkeuksellisen hankala, voit tehdä sen tässä versiossa käsin, ja dokumentoida ajamasi käskyt. (Valmis moduli tarvitaan vasta esitykseen ensi viikolla).

Aloitin tekemällä kaikki tarvittavat kansiot itselleni tein gitlab nimisen kansion joka sisälsi srv/salt kansiot ja saltin sisällä 2 kansiota gitlab ja curl.
gitlab sisälsi tämmöisen init.sls tiedoston:

Screenshot_2018-05-09_13-03-45 Continue reading “Palvelinten hallinta – H6”

Palvelinten hallinta – H4

Tehtävät kurssilta: ICT4TN022-4

b) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

Aloitetaan tehtävä järjestämällä 2 orjaa masterille, itse tein omasta palvelimestani masterin ja pistin samaanpalvelimeen orjan ja fyysiseen koneeseen toisen orjan.

Screenshot_2018-04-22_15-36-27 Continue reading “Palvelinten hallinta – H4”

Palvelinten hallinta – H3

Tehtävät kurssilta: ICT4TN022-4

b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …).

Aloitin tehtävän tekemällä init.sls tiedoston joka näytti tältä:

Screenshot_2018-04-15_11-22-07

Seuraavaksi pitää viellä tehdä sourceen viittaava tiedosto eli tässä tapauksessa hommeli.txt Continue reading “Palvelinten hallinta – H3”

Palvelinten hallinta – H2

Tehtävät kuuluvat kurssiin ICT4TN022-4

Tehtävät tästä eteenpäin (h2, h3…) tulee ratkaista tekemällä Saltin tila (state), ellei tehtävänannosta muuta ilmene. Tee ensin käsin, automatisoi vasta sitten. Muista testata lopputulos.

b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.

Aloitetaan tehtävä asentamalla salt-minion live tikun koneelle komennolla: sudo apt-get install salt-minion

Salt-masterin asennus komennolla: sudo apt-get install salt-master tämä voidaan asentaa vaikka livetikun koneelle ssh:lle tai voit käyttää omaa palvelintasi.

Käydään lisäämässä masterin ip salt-minionin tiedostoon kansiosta /etc/salt/ muokataan minion tiedostoa.

Screenshot_2018-04-08_10-39-33

Continue reading “Palvelinten hallinta – H2”

Palvelinten Hallinta – H1

Tehtävät kurssilta: Palvelinten hallinta ict4tn022-4

c) Asenna Salt Master ja Slave pull-arkkitehtuurilla (eli master on server). Voit laittaa herran ja orjan myös samalle koneelle. Kokeile suorittamalla salt:illa komentoja etänä.

Aloitetaan asentamalla SSH palvelin ja sinne Salt Master tämä tapahtuu komennolla:
Sudo apt-get install salt-master

Sen jälkeen voidaan asentaa Salt Minion (Orja/Slave) koneelle komennolla:
Sudo apt-get install salt-minion Continue reading “Palvelinten Hallinta – H1”

H7

Kurssi Linux palvelimet ICT4TN021-6

a) Ratkaise valitsemasi vanha arvioitava laboratorioharjoitus tältä kurssilta. (Löytyy DuckDuckGolla tai Googlella sekä linkeistä tältä sivulta).

Valitsin Labraharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-3 tehtäväkseni

Haluamme tehdä PHP-kotisivuja etäältä.

Ensimmäiseksi ilmaistaan että haluamme tehdä PHP-kotisivuja etäältä tästä saa heti kuvan että pitää asentaa apache2 ja php. Continue reading “H7”

H6

Kurssi Linux palvelimet ICT4TN021-6

Tämän viikon tehtävän anto

Kirjoita ja suorita “Hei maailma” kolmella kielellä. Asenna tarvittavat ympäristöt.

C++

C++:n käyttö muihin verrattuna oli huomattavasti hankalampaa.
Tarvittavien pakettien asentamiseen käytetään komentoa: sudo apt-get install gcc
Jotta hello world tiedoston pystyi ajamaan, piti vielä erikseen asentaa käännin(compiler)joka oli tässä tapauksessa g++. Asentaminen onnistui komennolla: sudo apt install g++ Continue reading “H6”

H5

Kurssi Linux palvelimet ICT4TN021-6

a) Asenna SSH-demoni

a) SSH:n asennus

SSH:n asennus Tapahtuu komennolla sudo apt-get install ssh, jonka jälkeen tulee varmistus haluttavasta asennuksesta. Valitaan tähän y vaihtoehto, että asennus käynnistyy.

b) Suojaa kone tulimuurilla, mutta tee ensin reikä SSH:lle

b) Koneen suojaus tulimuurilla ja reijän teko

Tehdään seuraavaksi reikä tulimuuriin ja pistetään tulimuuri päälle reijän voi tehdä komennolla sudo ufw allow 22/tcp jonka jälkeen sudo ufw enable pistää tulimuurin päälle. Continue reading “H5”

H4

Kurssi Linux palvelimet ICT4TN021-6

a) Laita hankkimallesi virtuaalipalvelimelle mahdollisuus tehdä kotisivuja normaalin käyttäjän oikeuksin.

Normaalikäyttäjän oikeudet

a) Käytin DigitalOceanin palveluita tehtävän suorittamiseen

Ensiksi tein palomuuriin reiän SSH:lle sudo ufw allow 22/tcp,
jonka jälkeen käytetään sudo ufw enable että toiminto lähtee käyntiin!

Lisäsin Niko käyttäjän. Tämä onnistui komennolla sudo adduser niko. Lisäsin käyttäjän myös ryhmiin se onnistuu sudo adduser niko sudo, sudo adduser niko adm ja sudo adduser niko admin.
Continue reading “H4”